Reference

Saint-Gobain Distribution Denmark

Leif Pedersen har med sin viden, med en dygtig og sikker hånd, trænet ledere og arbejdsmiljørepræsentanter i Saint-Gobain Distribution Denmark i arbejdsmiljøledelse.

Leif har med sin coachende tilgang til træningen, været med til at give lederne en forståelse af arbejdsmiljøet som noget håndterbart, en forståelse som har været et særdeles vigtigt element i SGDDs rejse hen mod en mere sikker arbejdsplads.

Ann Marie Jakobsen
HR-direktør