Træning

Træning af ledere

Jeg kan træne dine ledere til at få en ændret adfærd i forhold til sikkerhed og arbejdsmiljø.
Én dags træning vil:

  • give lederen en ramme at tale arbejdsmiljø ud fra
  • sætte sikkerhed i en ramme der giver værdi for den enkelte og for virksomheden
  • sætte lederen i stand til at identificere og reagere på det aktuelle arbejdsmiljø/sikkerhedsniveau
  • sætte leder og medarbejdere i stand til at sætte fokus på arbejdsmiljøet
  • sætte lederen i stand til, at se ”ting” man normalt overser
  • sætte lederen i stand til at gennemføre udviklende sikkerhedsdialoger med medarbejderne
  • blive gennemført med en inddragende og coachende tilgang
  • skabe ejerskab til arbejdet med sikkerhed
  • give det hurtige overblik over lederens lovmæssige ansvar
  • ske ud fra en praktisk tilgang til sikkerhed, hvor sikkerhedsledelse er fornuftsbaseret

Se eksempel på dagsprogram HER